Projekty společnosti

evropska unie

Fotovoltaika s akumulací

Název projektu: Instalace fotovoltaiky s akumulací ve firmě Povltavská stavební společnost s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020910

Společnost Povltavská stavební společnost s.r.o. realizuje v letech 2020 - 2022 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie III. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace fotovoltaiky s akumulací ve firmě Povltavská stavební společnost s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití energie z OZE v provozovně firmy Povltavská stavební společnost s.r.o. Dosažení cíle povede k zefektivnění energetického hospodářství a energetickým i finančním úsporám žadatele. Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie bude mít pozitivní vliv životní prostředí zejména díky snížení využití el. energie z distribuční sítě, zvýšení podílu energie z OZE a snížení emisí oxidu uhličitého.

Cíl projektu bude dosažen formou pořízení a instalace fotovoltaického systému a pořízení a instalace akumulace el. energie.


ÚSPORY ENERGIÍ

Název projektu: Úspory energií ve firmě Povltavská stavební společnost s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025566

Společnost Povltavská stavební společnost s.r.o. realizuje v letech 2021 a 2022 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program ÚSPORY ENERGIE – Výzva VI s názvem Úspory energií ve firmě Povltavská stavební společnost s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, které povedou k zefektivnění energetického hospodářství, úsporám energie, úsporám nákladů na energie a snížení emisí CO2. Tohoto cíle bude dosaženo tímto projektem - realizací navržených opatření, které mají přímý vliv na úsporu energií. Projektem bude dosaženo roční snížení spotřeby energie v MWh o více než 56 %.

Mezi hlavní přínosy projektu, které mají především pozitivní vliv na životní prostředí, patří:

  • Snížení nákladů na energie - díky projektu dojde ke snížení nákladů na spotřebu energie o 56,25 % konkrétně o 108 tis. Kč za rok.
  • Snížení spotřeby energie v MWh - díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie o 56,83 %, konkrétně o 84,4 MWh za rok (303,8 GJ/rok).
  • Snížení emisí oxidu uhličitého.
  • Úsporná opatření mají přímý dopad na snížení emisí oxidu uhličitého, což má pozitivní vliv na životní prostředí. Díky projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 56,09 % konkrétně o 24 tun CO2 za rok.